Daftar mahasiswa Eligible Prodi PPKn

Silakan Klik Nama Anda yang tertera pada tabel di bawah ini untuk mengetahui jadwal Ujian Akhir Semester.


Kode Peserta UAS Nama NPM Semester
611.R-001 Afdhal Khair Awli 206110019 I
611.R-002 Andri Januardi 206110003 I
611.R-003 Asep Saypudin 206110004 I
611.R-004 Feri Gunawan 206110055 I
611.R-005 Hamzah Abdillah 206110028 I
611.R-006 Kiki Septiana 20611 I
611.R-007 Mohammad Mushthofa 20611 I
611.R-008 Muhamad Al Fajri 206110027 I
611.R-009 Muhammad Iqbal 206110057 I
611.R-010 Muhammad Rian Janaqy 206110026 I
611.R-011 Prasetyo Ghiffari 206110024 I
611.R-012 Putri Nilam Cahya 206110049 I
611.R-013 Rizky Fadilah 206110054 I
611.R-014 Surotunisa 206110012 I
611.R-015 Tomi Dwiyana 206110056 I
611.R-016 Usen Bano 20611 I
611.R-017 Yuliana 206110013 I
611.R-018 Ahmad Istichori 196110001 III
611.R-019 Ahmad Jaylani Saputra 196110002 III
611.R-020 Dede Haryadi 196110119 III
611.R-021 Dede Saputra 196110006 III
611.R-022 Fakhrul Turmudzi 196110026 III
611.R-023 Furqon Akbar Oktafachri 196110007 III
611.R-024 Gilang Ramadhan 196110008 III
611.R-025 Habibah 196110009 III
611.R-026 Lia Wulandari 196110111 III
611.R-027 Masy’ud 196110028 III
611.R-028 Maulana Nurul Hudin 196110161 III
611.R-029 Mohammad Fadlil Khoir 196110012 III
611.R-030 Muhamad Wahyudin 196110163 III
611.R-031 Muhamad Zahlul Fadli 196110015 III
611.R-032 Muhammad Arifin 196110013 III
611.R-033 Muhammad Yazid Salim 196110145 III
611.R-034 Muhammad Zibran Tazjani 196110016 III
611.R-035 Neni Setiawati 196110018 III
611.R-036 Nurul Khamalya 196110144 III
611.R-037 Rahayu Lestari 196110164 III
611.R-038 Robi Abdul Hakim 196110050 III
611.R-039 Abdul Muiz 186110056 V
611.R-040 Adam Andika Putra 186110001 V
611.R-041 Ahmad Fahmi 186110151 V
611.R-042 Ahmad Rendi 186110002 V
611.R-043 Akbar Ramadhan 186110003 V
611.R-044 Alfiyadiakasa 186110004 V
611.R-045 Andika Agung Setiawan 186110005 V
611.R-046 Azis Baihaqi 186110006 V
611.R-047 Azmalia Kamila Sabtawati 186110007 V
611.R-048 Cindi Novita Sari 186110040 V
611.R-049 Farida 186110070 V
611.R-050 Jaya Sumantri 186110010 V
611.R-051 Kartika Dewi Puspita Ayu 186110069 V
611.R-052 Muhammad Abror Rahmat 186110011 V
611.R-053 Nur Muhammad 186110152 V
611.R-054 Siti Syahidah Hayati Kamilah 186110015 V
611.R-055 Wahyu Rachmadi 186110017 V
611.R-056 Wendi Alfiyansah 186110018 V
611.R-057 Widya Putri Febriani 186110019 V
611.R-058 Yanti Lestianingsih 186110020 V
611.R-059 Alvian Bastiar 176110002 VII
611.R-060 Komalasari 176110096 VII
611.R-061 Kurnaen Bajuri 176110006 VII
611.R-062 Lilis Sopiyah 176110030 VII
611.R-063 M. Misbah 176110008 VII
611.R-064 Nani Haryani 196110017 VII
611.R-065 Siti Nurcholifia 176110014 VII
611.R-066 Sumi Fitriyani 196110023 VII
611.R-067Eriska Fitri Novianti206110025I
611.R-068Hendi Aprianto20611I
611.R-069Rindu Afriyanti206110011I
611.R-070Muhammad Ikhsan Maulana20611I
611.R-071Muhammad Naufal Habibi206110021I
611.R-072Nurul Ahda Kurniawan206110009I
611.R-073Misbah Aini206110007I
611.R-074Egy Pradana196110108III
611.R-075Siti Afifah Nurhafsnah Firdaus196110109III
611.R-076Reni Setiansyah196110110III
611.R-077Syakira Ananda Azis196110024III
611.R-078Muhammad Fikri196110048III
611.R-079Raja Hasan196110021III
611.R-080Ahmad Saiful196110112III
611.R-081Imam Mumtazul Fahmi196110010III
611.R-082Fatia Nurjanah196110043III
611.R-083Ade Kristiana186120061V
611.R-084 Rama Hidayat 20611 I
611.R-085 Saskia Ridyastari 206110050 I
611.R-086 Putri septiany 196110094 III
611.R-087 Ahmad Rivaldi 196110003 III
611.R-088 Ridwan 186110013 V
611.R-089Ratna Maleha206111I
611.R-090Dani Artha196110004III
611.R-091Candra Arum Chasana186110008V
611.R-092Achmad Zaki Mubarok20611I
611.R-093Nurul Aprilianti20611III
611.R-094Lukman Nurhakim176110107VII
611.R-095Yogi Darmawan176110015VII

Daftar Nama Mahasiswa UAS Susulan Ganjil 2020-2021

  1. Pelaksanaan UAS Susulan pada Sabtu, 30 Januari 2021
  2. Semua Pelaksanaan Mata Kuliah dilakukan dalam 1 (satu) hari, pastikan tidak ada yang terlewat !

Silahkan Klik Nama Anda yang tertera pada tabel dibawah ini untuk mengetahui jadwal dan mengikuti Ujian Akhir Semester.

611.R-096Ade Hermawan20611I
611.R-097Raihan Aulia Fatah20611I
611.R-098Raihan Aulia20611I
611.R-099Achmad Affandi20611I
611.R-100Muhamad Riski196110115III
611.R-101Moch. Syahril Nazuli196110011III
611.R-102Ahsan Ziddan196110007III
611.R-103Muhammad Rheva Huzain196110014III
611.R-104Yanti Listyaningsih186110020V
611.R-105Andriansyah186120062V
611.R-106Widya Putri Febriani186110019V
611.R-107Marlina Puspasari20611V
611.R-108Frina Wati20611V
611.R-109Son Haji20611V
611.R-110Hilyah Sholihah186110009V
611.R-111Milda Oktaviani176110009VII
611.R-112Eva Fazriyah176110005VII
611.R-113Rahmat Hidayat176610101VII
611.R-114Rachmi Septia Yustikasari196110020VII
611.R-115Qays Sya’bani196110019VII
611.R-116Syahrul Tamami176110135VII
611.R-117Yatmi Ropikoh176110075VII
611.R-118Jaya Sumantri186110010V
611.R-119Sumi Fitriyani196110023VII
611.R-120A. Zaini196110092III

"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah” - Ki Hajar Dewantara -