Status Dokumen

Aktif


Data Pokok Surat Keputusan Pembimbing

Surat Keputusan ini telah dikeluarkan secara resmi oleh lembaga dan disetujui oleh Ketua STKIP Arrahmaniyah


Info Penandatanganan


Daerah

Kota Depok


Lembaga

STKIP Arrahmaniyah


Penandatangan

Dr. H. Mohamad Abduh, MM.


Tanggal Pengesahan

1 September 2021


Lampiran Data

SK No: 0249/STKIP-Arr/1.a/DW/IX/2021

"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah” - Ki Hajar Dewantara -