Silakan klik nama Anda untuk memulai UAS Susulan.


 

 

No. Nama NPM Prodi
1 Rungga 184110036 P. Biologi
2 Eliza Tri wahyuni 198610031 PGSD Malam
3 muhamad khafidz manudin 188610049 PGSD Malam
4 Gita Maharani 176810030 PGSD Malam
5 Muhammad Fikri 196110048 PGSD Malam
6 Muhammad Mufthi Mujadid 188610268 PGSD Malam
7 siti rahmania 168610197 PGSD Malam
8 Hesti Barokah 178610033 PGSD Siang
9 Nisa Mustika 198610058 PGSD Siang
10 Annida Sofwatun Nada 188610004 PGSD Siang
11 Nur Aisah 178610049 PGSD Siang
12 Debi Novia 178610014 PGSD Siang
13 Shiva Aulia Chairunnisa 168610046 PGSD Siang
14 Moch. Syahril Nazuli 196110011 PPKn
15 Ahsan ziddan 196110007 PPKn
16 Ahmad Fahmi 186110151 PPKn
17 Kartika Dewi Puspita Ayu 186110069 PPKn

"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah” - Ki Hajar Dewantara -